B.A.P “Magsalita gamit ang iyong katawan”

Translator: Jireh
Original post: http://www.bapyessir.com/2015/12/bap-talk-with-your-body.html


YJ: Ngayon, sisimulan na natin ang larong "Magsalita gamit ang iyong katawan".

-Caption: Salita: Kuneho-

YJ: Kuneho!

-Caption: Salita: Leon-

HC: Palaka
YJ: Aso
HC, YJ, JU: Leon
YJ: Bakit ganoon ang ginawa mo para sa leon?

-Caption: Salita: Mahika-

YJ: Secret
HC: Madonna
JU: Mahika

-Caption: Salita: 1004 (Anghel) -

JU: Anghel

-Caption: Salita: Baby-

HC: Buntis
JU: Himchan hyung
HC: Due (malapit nang manganak)
YJ: Obese
HC: Babaeng buntis
YJ: Buntis na babae na nanganak
HC: Bata?
HC: Sanggol
YJ: Baby

-Caption: Salita: Young, Wild, at Free-

HC: B.A.P
HC: Ikaapat na Mini Album, MATRIX
HC: Young, Wild, at Free
YJ: Daebak (T/N: Ibig sabihin ay parang “ang galing!” na para bang may isang bagay na nangyaring kamangha-mangha, o kahanga-hanga)

Translation © B.A.P Yessir! | bapyessir.com #Jireh (Filipino)

No comments:

Post a Comment