B.A.P "Hãy nói với cơ thể của bạn"

Translator: Hana
Original post: http://www.bapyessir.com/2015/12/bap-talk-with-your-body.html


YJ: Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu trò chơi "Hãy nói bằng cơ thể của bạn" ngay bây giờ.
Chữ xanh: Nhiệm vụ miêu tả, Daehyun
Từ vựng: Con thỏ
YJ: Con thỏ (Chính xác)
Từ vựng: Sư tử
YJ: Ếch
YJ: Chó
Gầm gừ
YJ: Sư tử (Chính xác)
YJ: Làm sao mà cậu lại có thể diễn tả con sư tử kiểu đó chứ hả?
Từ vựng: Phép màu
YJ: Secret
HC: Madonna
YJ: Phép màu (Chính xác)
Từ vựng: 1004 ( Thiên thần)
YJ: Thiên thần (Chính xác)
Từ vựng: Baby
YJ: Có bầu
JU: Anh Himchan!
Trời ơi (em bé sắp ra đời đó)
YJ: Béo phì
HC: Bà bầu
HC: Bà bầu đẻ con
HC: Đứa bé?
HC: Em bé? (Tiếng Hàn)
YJ: Baby (Chính xác)
Từ vựng: Young, Wild and Free
YJ: B.A.P
JU: TS
HC: Album thứ 4 MATRIX
HC: Young, Wild and Free ( Chính xác)
YJ: Tuyệt thật đó!

Translation © B.A.P Yessir! | bapyessir.com #Hana (Viet)

No comments:

Post a Comment