Naver B.A.P MV Making [VIET TRANSLATION]

Translator: KL
Original post: http://www.bapyessir.com/2015/11/naver-music-releases-mv-making-film.html


Gió gào thét như thể bầu trời sẽ sụp đổ
Ngàn vạn chông gai và thử thách
Và giữa tất cả là thế giới của chúng ta
Nó không vận hành như cách mà chúng ta
trông chờ, mong muốn
Chẳng có gì diễn ra như dự kiến
Tuy vậy
Chúng ta cùng nắm lấy tay nhau
Cả sáu người, trên chính đôi chân này
Sẵn sàng để lao vào cuộc đua mới
Không bỏ lại ai đằn sau lưng
Young, Wild & Free
Sau tất cả, thế giới này sẽ chính là câu
chuyện của chúng ta

YOUNG, WILD & FREE

DH : Đây là hậu trường
quay MV của BAP
YJ : "Cậu ấy muốn ăn tteokbokkie
DH : Có hẳn một con sư tử thật ở đây.
Phải không Jong Up?
DH : Có cả tượng một con sư tử nữa!
DH : Jun Hong à, hãy chào mọi người một
cách dễ thương đi nào!
DH : Cả Him Chan hyung nữa, anh hãy chào
mọi người một cách dễ thương đi.
DH : Mọi người ai cũng làm rồi đó, chỉ
còn em thôi *chỉ Jong Up*
DH : Xin chào !!
DH : Ít nhất mọi người cũng phải được
nhìn anh ấy từ góc này. Tớ sẽ quay cho mọi người xem. *quay camera vào Yong
Guk*

Translation © B.A.P Yessir | bapyessir.com #KL (Viet)

No comments:

Post a Comment