Naver B.A.P MV Making [FILIPINO TRANSLATION]

Translator: Bee
Original post: http://www.bapyessir.com/2015/11/naver-music-releases-mv-making-film.htmlHC: Tila bumagsak ang langit. Umalulong ang hangin. Di mabilang na pagdurusa at pagsubok sa gitna ng mundo. Habang tayo’y naghahangad… Habang tayo’y nag-iisip… Walang dumadaloy na saloobin. Pero naghawak-kamay kami. Sama-sama kaming anim na tumayo dalawang paa para walang mabibigo. Handa na kaming tumakbo muli. Young, Wild and Free. Dahil ang mundo ay kwento namin.

DH: Ito ang set ng MV making
HC: Gusto niyang kumain ng tteokbeokki
DH: Merong leon rito. Leon, di ba Jongup-ssi? Merong model na leon. Junhongie batiin mo sila~ Himchanie batiin mo rin sila~ Ginawa nilang lahat! Ginawa nilang lahat! Ikaw na lang ang hindi. Bati~ Kahit papano nakikita niyo siya sa ganitong lugar. Kukuhanan ko.

Translation © B.A.P Yessir | bapyessir.com #Bee (Filipino)

No comments:

Post a Comment