[PROYEKTO] "Ako ay Ideal Baby ng B.A.P" na Panata #BAPIdealBABY

Translator: Bernz
Original post: http://www.bapyessir.com/2014/06/BAPIdealBaby.html

Sa papaging isang “Ideal BABY ng B.A.P”, mas lubos ka pang mamahalin ng B.A.P!

Paano maging Ideal BABY ng B.A.P:

  1. Basahin ang panata ng isang “Ideal BABY ng B.A.P” sa ibaba.
  2. Ibahagi ang larawan ng proyekto (na may hashtag na #BAPIdealBaby) sa iyong SNS at suportahan ang mabuting asal sa B.A.P at Babyz.
  3. Idagdad ang iyong pangalan at bansa sa seksyon ng mga komento sa dulo ng post na ito.

Mayroon kaming matibay na paniniwala na mababago namin ang isipan ng maraming fans at makakagawa ng pagbabago sa fandom. Itong proyekto ay aktibong isusulong sa tulong ng samahan, dahil ito ay para sa kapakinabangan ng kapakanan ng B.A.P at Babyz.

ANG PANATA NG ISANG “IDEAL BABY NG B.A.P”  SA PERSONAL

☆ Ako ay isang "Ideal Baby ng B.A.P" dahil:
Alam ko na ang B.A.P ay nangangailangan ng kanilang pribasidad at nararapat ng kanilang pahinga. Kaya hinihikayat ko ang iba na huwag silang sundan sa kanilang libreng oras o sa kanilang hotel/dorm.

☆ Ako ay isang "Ideal Baby ng B.A.P" dahil:
Ginagalang ko ang personal na espasyo ng B.A.P: Kung malapit ako sa mga miyembro, di ko sila susunggaban o hahawakan, dahil alam kong nakakabahala kung may estrangherong susunggab o hahawak sa akin. Aalahanin kong ang B.A.P ay mga normal na tao ay may personal na espasyo tulad ng karamihan.

☆ Ako ay isang "Ideal Baby ng B.A.P" dahil:
Kung makikita ko sila sa airport o sa ibang pampublikong lugar, kahit na ako ay tuwang-tuwa susubukan kong maging mahinahon at iwasang umasal ng di mabuti tulad ng: habulin sila, isigaw ang pangalan nila paulit-ulit, mamilit ng larawan/autograph, o mambato ng regalo sa kanila (dahul nakakatanggap na sila ng marami at karga pa nila ang kanilang mga bag!). Alam kong ang B.A.P ay mas ngingiti/kakaway sa akin kung may mabuti akong asal. At sa mga konsyerto, di ako mambabato ng mga bagay sa entablado dahil alam kong sagabal ito sa kanila.

☆ Ako ay isang "Ideal Baby ng B.A.P" dahil:
Kung ako swertehing makakuha ng larawan ng B.A.P, susubukan kong manatili sa angkop na layo sa kanila upang makapaglakad sila ng matiwasay and si maramdamang napapaligiran sila ng mga kamerang masyadong malapit sa kanilang mga mukha.

☆ Ako ay isang "Ideal Baby ng B.A.P" dahil:
Hindi lang ako humihiyaw ng papuri para sa B.A.P, ako rin ay gumagalang sa kapwa ko Babyz sa konsyerto at pagtitipon, hindi humaharang ang mga fanboard o mga lightstick sa kanilang tanawin, tumutulong sa sinumang mukhang may sakit o balisa, at di manunulak o makikipag-away sa mga pagtitipon.

☆ Ako ay isang "Ideal Baby ng B.A.P" dahil:
Pananatilihin ko sa aking isipan na ang B.A.P ay mga idols kaya di talaga sila makakatanggi sa mga fanservice kahit na di maayos ang kanilang pakiramdam/wala sila sa mood, kaya di ako magpapasimula ng kahit anumang uri ng pakikipag-ugnayan dahil gusto kong galangin ang kanilang mga SARILING pasya.

ANG PANATA NG ISANG “IDEAL BABY NG B.A.P” ONLINE

☆ Ako ay isang "Ideal Baby ng B.A.P" dahil:
Naniniwala ako na ang pagkalat ng walang batayang chismis o pagsali sa mga fan war ay masama sa mabuting pangalan ng B.A.P at ng fandom, kaya umiiwas ako sa ganitong sitwasyon.

☆ Ako ay isang "Ideal Baby ng B.A.P" dahil:
Hindi ko paniniwalaan ang kahit anong mababasa ko sa internet tungkol sa B.A.P, maliban na lang kong ito ay galing sa official site o mapagkakatiwalaang sanggunian. Halimbawa:  walang batayang tsismis tungkol sa isang miyembro, at di ako labis na tutugon kung may makikita akong negatibo tungkol sa kanila online kung ito ay walang basehan.

☆ Ako ay isang "Ideal Baby ng B.A.P" dahil:
Susubukan ko ang lahat na hindi i-post o ipamahagi ang mga larawang malinaw na kinuha kung saan di lugar para sa mga fans (larawan nila sa kanilang hotel, habang kumakain, nakaupo sa eroplano, atpb.), at di ipamamamahagi ang anumang impormasyon kung saang hotel sila namamalagi, o kung ano ang ginagawa nila dahil maghihikayat ito sa iba ng paghihimasok sa kanilang pribasidad:  alam ko na ang B.A.P ay di kumportable at hindi gusto ang mga ganitong kalagayan (naalala ko ang tweet ni Zelo!)

☆ Ako ay isang "Ideal Baby ng B.A.P" dahil:
Palagi akong may paggalang sa aking mga mentions sa Twitter o Instagram dahil naalala ko na ang B.A.P ay nagbabasa ng kaming mentions at masasaktan kung makakakita ako ng di angkop o bastos na komento.

☆ Ako ay isang "Ideal Baby ng B.A.P" dahil:
Ginagalang ko hindi lang ang B.A.P, pati na rin ang kapwa ko Babyz. Kung di ako sumasang-ayon sa opinyon o inaasal ng iba, sasabihin ko ito ng maayos, iiwasan ang pananakot at bullying at ipagwawalang-bahala ang di makatwirang pagkamuhi.  

Gusto naming makilala kung sino ang mga magagalan, magaganda at maalagang Babyz na maipagmamalaki ng B.A.P

Kung ikaw ay namamanata na maging Ideal BABY ng B.A.P, maaring ikomento ang iyong PANGALAN at BANSA sa ibaba. At ang kailangang mong gawin ay magpatuloy na maging magilas na fan at hikayatin ang iba na maging tulad mo.

© Isa & Nicole @ BAPYESSIR.COM | bapyessir.com #Bernz (Filipino)

No comments:

Post a Comment