Ang B.A.P sa Pang-Mayong Edisyon ng Hallyu Pia

Translator: Jireh
Original post: http://www.bapyessir.com/2014/04/bap-in-hallyu-pia-may-edition.html


 ©bapyessir.com

"Gusto naming magkaroon ng konsiyerto kung saan pupunta ang mga tao, makakaramdam ng mga bagay at magbabago dahil doon"

Ang umpisa ng Pacific Tour sa Apat na Kontinente!

Nanalo sila sa music show sa Korea noong Pebrero. Ilalabas nila ang ikatlong Japanese Single nila na “No Mercy  sa Abril at planong ilabas ang DVD ng kanilang unang Japanese Arena tour sa summer. Tinanong namin ang B.A.P, na nagsisikap pa rin sa taong 2014, tungkol sa kanilang mga darating na konsiyerto.

Ang konsepto ng unang niyong Arena Tour ay may nakatagong kwento, hindi ba?
YG: Ginawa ang B.A.P bilang mga mandirigma, kaya gusto rin naming ipahayag ang uri ng musika na ginagawa namin. Gusto naming ipakita ang lahat-lahat ng B.A.P.
DH: Pinagtuunan namin ng pansin ang opening. Tingnan niyo rin ang mga sets sa entablado.
JU: Sa unang pagkakataon, pinakita rin namin ang emosyon sa mga kanta sa pamamagitan ng paggawa ng isang uri ng drama.
HC: Abangan niyo rin ang hindi pa nakikitang mga off shots pati na rin ang backstage footage sa DVD.

Mula sa Seoul noong Marso, mayroon na kayong Pacific Tour sa apat na kontinento, pumunta kayo sa Asya, Europa, Amerika, at Australia. Marami rin ang nag-aabang para sa inyong konsiyerto sa Japan sa Hunyo.
JU: Ngayon, mayroon kaming kaniya-kaniyang mga tema: Hustisya, Emosyon, Pasyon, Pagmamahal, Kasiyahan at Ikaw. Pinagkalooban kami ng misyon na libutin ang munda at ipahayag kung ano talaga ang kinakailangan ng mundo. Ayaw lang naming magtanghal, gusto rin naming makapaghatid ng mensahe.Masaya kami kapag mayroong naramdaman ang mga tao kapag nakita iyon at magbago dahil doon.
HC: Gusto naming gawin iyong konsiyerto na nakakapag-iwan ng mensahe kahit na natapos iyon, gusto naming maging makabuluhan ito.

Paaano hinahati ang mga kwarto habang nasa tour kayo? Bigyan niyo ito ng pangalan.
YJ: Pwede kaming magbago ng mga kwarto kung gugustuhin namin, pero palaging parehas lang ang nangyayari. Pero malaya naman kami.
HC: Sa tingin ko ung kwarto namin ni Yongguk ang kwarto ng mga lolo? Ah, dati ang tawag ko ay isang Madilim na kwarto. (laughs) Dahil late kaming nagigising sa umaga. Kabaligtaran kami ni Daehyun. (laughs)
JU: Kasama ko si Zelo sa kwarto…
DH: Hindi nagigising si Zelo sa umaga kaya palaging siya ang nag-oorder para sa room service. (laughs) Pinagmamalaki ko na hindi pa ko nakakalaktaw ng agahan ni-isang beses, dahil palagi akong maagang gumising. Ako ung tipo na pag-iisipan ang mga schedule sa buong araw bago magplano ng mga bagay. Kaya pinag-iisipan ko ung oras kung kelan magigising at maliligo, kumain ng agahan at tapusin ang make-up bago pagplanuhan kung anong oras dapat matulog at anong oras magigising.
HC: Organisado si Daehyun-kun. At saka, sa 24 na taon na nabuhay ako, hindi pa ako nakakakin ng almusal ni-isang beses.

Ano naman ang inyong mga pangarap para sa tour na ito!
Z: Gusto kong gamitin ang tour na ito bilang oras para maramdaman at makilala ng mga tao ang iba’t ibang kulay ng B.A.P at iba pa.
YJ: Dahil nagbibigay ng oras ang mga tao para mapanood kaming magtanghal, gusto kong makagawa ng magagandang mga ala-ala para sa kanila.
DH: Magpapakita kita kami ng konsiyerto na higit sa iniimagine niyo!

[Tungkol sa organisadong Daehyun] Siya ung tipo ng tao na iisipin ang schedule bago planuhin ang araw niya. Palagi niyang dinadala ang lahat na maaari niyang kailanganin pag umaalis. "Dati, marami akong dinadalang mga bagay, pero ngayon dinadala ko ung mga bagay na iyon dahil baka kailanganin ng mga miyembro. Pero sa ngayon, medyo inaabuso nila iyon (laughs)" Pero hindi naman ganoon karamihan ang kaniyang bagahe. “Palagi kong inaayos ang bagahe ko habang iniisip ang espasyo. Ang mga tao na nag-iimpake lang ng basta-basta ay mayroong maraming bagahe”, mapait siyang tumawa.

Translation © Julie @ bapyessir.com | bapyessir.com #Jireh (Filipino)
 ©bapyessir.com


No comments:

Post a Comment