B.A.P Live On Earth 2014: Seoul Press Conference (140309)

Translator: Jireh
Original post: http://http://www.bapyessir.com/2014/03/bap-live-on-earth-2014-seoul-press_9.html#more


Q. Ano ang pakiramdam niyo na mayroon kayong press conference na naman ngayon sa parehas na lugar na pinag-conference niyo nung nakaraang taon?
Guk: Masaya kong binabalita na mayroon na namang bagong tour sa loob lamang ng isang taon.

Q.Pagkakaiba sa tour noon sa tour ngayong taon?
Jae: Noong nakaraang taon, pumunta lamang kami sa Asya at sa Amerika, ngunit ngayong taon ay pupunta na rin kami sa Europa at sa Oceania. Makakakita kami ng mas maraming mga tagahanga at makikita nila ang mas magaling na B.A.P.

Q. Bakit mo pinili si Himchan bilang kapartner sa iyong sariling kanta?
Guk: Ginawa ko ang 'Q' sa pamamagitan ng pagtingin sa sarili kong natutulog sa loob ng working room. Mukha siyang malungkot at iyon ang dahilan kung paano ko nagawa ang "Q". Ang kantang ito ay napakalungkot at malalim kaya mahirap itanghal lahat sa sarili ko. Kailangan ko ng malungkot na boses at si Himchan ang marunong rin makapagpakita ng malulungkot na ekspresyon.

Q. Ano ang pakiramdam mo bilang kaniyang kapartner?
Chan: Sa kantang `Q`, napakahirap magpakita ng emosyon. Ang kwento sa likod ng kanta ay dapat tutugtog ako ng gitara ngunit ung kanta ay napakahirap kaya pinagdesisyunan ko na lang na kumanta.

Q. Ang inyong Popularity skill sa Europa at Amerika at ang opisyal na plano ng pagdebut (T-note: dapat ay tatanungin sana ang world tour plan)?
Dae: Dahil nga ang aming B.A.P style ay tiyak at pinapakita ang maraming malalakas na mga pagtatanghal, sa tingin ko iyon ang gusto nila sa amin. Wala pa kaming plano, pero bibisitahin namin sila sa pamamagitan ng Live On Earth at iba pang mga tours. Kung mayroon kaming pagkakataon, gusto naming magtanghal kahit saan sa kahit anong oras. Salamat.

Q.Sa pagkakaroon ng concert sa inyong pagsulong, ano ang inyong ginawang paghahanda?
Zelo: Dati, sa aming unang concert ay maraming mga maliliit na pagkakamali. Ngayon, aayusin ko na ang mga ito at magpapakita ng mas magandang pagtatanghal, ung walang pagkakamali, at pagtatanghal kung saan walang pagsisisi.


Q. Ilang porsiyento na ng plano ang naabot ng B.A.P?
Guk: Hindi pa kami nangangalahati. Imbis na abutin ang isang malaking istilo at isama sa mga resulta, sa tingin ko ang proseso ng aming pag-unlad ay importante. Nasa proseso kami at kami ay nagtatrabaho paunti-unti. Sana ay maraming mga tao ang susuporta sa prosesong ito. Sa bahagdan, mga 50%. Ang talagang plano ng B.A.P ay makita ang lahat ng mga tagahanga sa buong mundo sa pamamagitan ng mga pandaigdigang mga kanta bilang aming mga sarili bilang mga artists. Sinusubukan talaga namin na magawa ang proseso at ang plano talaga namin ay maipakalat ang aming kanta na makahulugan sa pamamagitan ng isang world tour.


Q. Ano ang pakiramdam niyo na mayroon kayong press conference na naman ngayon sa parehas na lugar na pinag-conference niyo nung nakaraang taon?
Guk: Masaya kong binabalita na mayroon na namang bagong tour sa loob lamang ng isang taon.

Q.Pagkakaiba sa tour noon sa tour ngayong taon?
Jae: Noong nakaraang taon, pumunta lamang kami sa Asya at sa Amerika, ngunit ngayong taon ay pupunta na rin kami sa Europa at sa Oceania. Makakakita kami ng mas maraming mga tagahanga at makikita nila ang mas magaling na B.A.P.

Q. Dahil nakapagrecover ka na, magiging iba na ngayon.
Chan: Noong nakaraang taon, hindi ko naabutan ang unang pagtatanghal, ngunit ngayon, kaya ko na at iba ang pakiramdam ko. Abangan ninyo ang tour namin ngayong taon. Gagalingan ko.

Q. Isang lugar na pinakaaabangan mo?
Jae: Hindi pa kami nakakapunta sa Europa at ito ang unang beses na bibisitahin ang lugar na iyon. Gagawin namin ang concert sa isang maliit ngunit malaking entablado, kaya iyon talaga ang lugar na inaabangan ko.

Q. Bakit mo pinili si Himchan bilang kapartner sa iyong sariling kanta?
Guk: Ginawa ko ang 'Q' sa pamamagitan ng pagtingin sa sarili kong natutulog sa loob ng working room. Mukha siyang malungkot at iyon ang dahilan kung paano ko nagawa ang "Q". Ang kantang ito ay napakalungkot at malalim kaya mahirap itanghal lahat sa sarili ko. Kailangan ko ng malungkot na boses at si Himchan ang marunong rin makapagpakita ng malulungkot na ekspresyon.

Q. Ano ang pakiramdam mo bilang kaniyang kapartner?
Chan: Sa kantang `Q`, napakahirap magpakita ng emosyon. Ang kwento sa likod ng kanta ay dapat tutugtog ako ng gitara ngunit ung kanta ay napakahirap kaya pinagdesisyunan ko na lang na kumanta.

Q. Sa lugar na ito, maraming mga tagapagbalita na Amerikano, ano ang popular skill?
Dae: Talagang madalang na dumarating ang mga Amerikanong mga tagapagbalita upang panoorin kami, kaya talagang nakakagulat. Dahil nga ang aming B.A.P style ay tiyak at pinapakita ang maraming malalakas na mga pagtatanghal, sa tingin ko iyon ang gusto nila sa amin. Wala pa kaming plano, pero bibisitahin namin sila sa pamamagitan ng Live On Earth at iba pang mga tours. Kung mayroon kaming pagkakataon, gusto naming magtanghal kahit saan sa kahit anong oras. Salamat.

Q. Ilang porsiyento na ng plano ang naabot ng B.A.P?
Guk: Hindi pa kami nangangalahati. Imbis na abutin ang isang malaking istilo at isama sa mga resulta, sa tingin ko ang proseso ng aming pag-unlad ay importante. Nasa proseso kami at kami ay nagtatrabaho paunti-unti. Sana ay maraming mga tao ang susuporta sa prosesong ito.

Q. Pagkatapos ng tour, ano ang pinakagusto niyong marinig?
Guk: Ang mga salitang "ang proseso ng pag-unlad ay maganda". Matapos ang tour nung nakaraang taon, malaki ang pinagbago namin bilang mga musikero. So sa pamamagitan ng pagbisita sa mas maraming mga siyudad, bansa at pagkikipagkita sa mas maraming manonood, gusto kong ipakita ang mas pinagaling na B.A.P.

© bapyessir.com #Esther | bapyessir.com #Jireh (Filipino)

No comments:

Post a Comment