Temubual Glance Star B.A.P

Translator: Ben
Original post: http://www.bapyessir.com/2014/02/bap-glance-star-interview.htmlKepada yang menonton Glance TV, kami ialah B.A.P Yessir yang kembali dengan album penuh kami, First Sensibility! Gembira bertemu dengan anda semua
YG: Tajuk lagu album ini, 1004, ialah lagu yang indah yang penuh dengan Folk dan Rock. Oleh sebab ini ialah album penuh kami yang pertama, kami berusaha meningkatkan kualiti lagu lagu dan kami berharap akan mendapat sambutan.
HC: Sudah pasti kami tidak boleh tinggalkan pengenalan video muzik. Kami berenam cuba berlakon. Amat bagus jika kamu lihat kami melakukannya dengan baik.
ZL: Kamu sedang memnonton Glance TV untuk 2030(kumpulan umur)
Semua: Glance FIGHTING!
Kami ialah B.A.P Yessir! Selamat tahun baru! (Tahun Baru calendar Lunar)

© bapyessir.com #Ben (Malay)

No comments:

Post a Comment