Premium DVD “B.A.P sa Japan”

Translator: Bernz
Original post: http://www.bapyessir.com/2013/10/bap-next-japan-single-nov-13-one-shot.htmlJongup: Ako si Jongup ng B.A.P. Bago ang debut ng "WARRIOR" sa Japan, meron kaming panayam at photoshoot. Ngayon ang unang araw ng photoshoot. Tumama na sa akin katuparan ng aming Japan. Magsasaya ako sa photoshoot ngayong araw na ito, at gusto ko ulit gumawa ng magagandang alaala.
Himchan: Nasasabik ako sa aming Japan debut.
Jongup: Yeah. Ganoon ba?
Himchan: Sa lahat, sana ay abangan niyo rin ito.
Jongup: Pag-iigihin namin.
Himchan: Alis na tayo?


Youngjae: Ito ang aming promotion studio. Pumunta kami sa studio para sa isang panayam at photoshoot ng magasin.


Zelo: Wakas.


B.A.P: Hello, kami ang B.A.P Yes sir! Hello~


B.A.P: Salamat sa iyong pagsusumikap.


Himchan: Tapos na ang mga schedule sa unang araw. Palakpak. Magsusumikap ulit kami bukas. Kita tayo bukas. Fighting!
Youngjae: Sa lahat, ang mga schedule ng ika-unang araw at tapos ng lahat! Ang galing no? Dahil magpapatuloy kaming magsumikap sa aming Nihongo simula ngayon sana ay ipakita niyo sa amin ang inyong suporta. Kita tayo ulit!


Zelo: Cool ang kinalabasan, huh.


Zelo: Mahal kita---- Mahal kita----


B.A.P: B.A.P Yes sir! Salamat sa iyong pagsusumikap.


Jongup: Sa nakikita niyo katatapos lang ng filming.
Youngjae: [T/N: Sinasalin niya ang sinasabi ni Jongup sa Nihongo] Tapos na ang mga schedule sa araw na ito!
Jongup: Babalik kami sa hotel at kakain ng gabihan.
Youngjae: Oo. Babalik kami sa hotel...
Jongup: Gusto ko talagang kumain ng masarap na pagkain.
Youngjae: Babalik kami sa hotel. maliligo, at kakain ng gabihan.
Jongup: Gusto ko talagang kumain ng masarap na pagkain.
Youngjae: Gusto ko kumain ng pambihirang masarap na pagkain.
Jongup: Di ko nga lang alam kung ano ang masarap...


Zelo: Tapos na kami. Ha ha ha Dahil ito ang aming Japan debut, bumalik kami mula umpisa, sat kaya kami nagsusumikap na maipakita sa inyo ang imahe ng B.A.P. Sa aming mga tagahanga, sana ay maghintay kayo.


Himchan: Tapos na. Tapos na kami sa araw na ito. Dahil tapos na maganda ang pakiramdam ko. Magandang gabi! Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya! Fighting!


Daehyun: Tapos na ang mga schedule sa araw na ito. Kaya babalik na kami sa hotel. Salamat sa iyong pagsusumikap.


Yongguk: Lalaban ulit kami bukas para maging masayang araw iyon.
Himchan: Mahusay~
Youngjae: Kita tayo ulit!

©bapyessir.com #Bernz (Filipino)

No comments:

Post a Comment