Panayam sa Backstage ng Music Bank

Translator: Bernz
Original post: http://www.bapyessir.com/2014/02/bap-will-be-on-kbs-music-bank-on-feb-7.htmlYoungjae: Live na broadcast
Himchan&Youngjae: Music Bank!
Himchan: Ngayon sa waiting room, iba't ibang uri ng charm ang nagsamasama para sa kanilang mga comeback.
Himchan&Youngjae: Tadah~
M(Lee Minwoo): Para sa ika-10 taon ng aking solo debut, nagbalik ako kasama ng 'Taxi'. Hello, ako si M Lee Minwoo.
Ga-in: Hello ito po si Ga-in na nagbabalik kasama ng 'Truth or Dare'. Kinagagalak kong makita kayo.
Soyu: Nagbabalik na may matamis na awit ng pag-ibig, ‘Some’, ito po si Soyu…
JungGigo: at JungGigo.
Yongguk: Isa dalawa kami ang B
B.A.P: A.P Yes sir!
Youngjae: Sa pakikinig lang sa mga pangalan ng mga taong magkakaroon ng kanilang comeback ay sobrang nakakapanabik na. Parang panahon ng PRs. [T/N: Pampublikong Relasyon] Magkaroon tayo ng PR time. Go go~
Ga-in: Oo, napakahirap magpakita ng dalawang tipo ng charm sa entablado, pero, sa aking palabas, makikita niyo ang parehong sexy at cutie na charm.
M: Kung gayon, papakita ko ang parehong sexy, cutie, pari na rin ang kakaiba at makapangyarihan, apat na charm sa entablado.
JungGigo: Para sa amin, parang si Soyu ang dahilan ng aming napakalaking masama/mabuti na puntos.
Soyu: Anong sinasabi mo? Ang makasama si JungGigo dito, maipapakita mo sa amin ang iyong masiglang anyo na naipakita mo na sa iba't ibang palabas.
Daehyun: Para sa B.A.P, ang aming tatak na magkaroon ng malakas na sayaw at mas maging manly at mature ay makikita sa entablado.
Himchan: Wow, lahat ay napakahusay. Sa ilang saglit magkakaroon ng comeback stage
Ga-in: ni Ga-in...
M: ni Minwoo...
Soyu: ni Soyu...
JungGigo: ni JungGigo...
Daehyun: at ng B.A.P
Lahat: kaya maghintay pa kayo!

© BAPYESSIR.COM #Bernz (Filipino)

No comments:

Post a Comment