Making ng Cover Shooting Film (Daum Music)

Translator: Bernz
Original post: http://www.bapyessir.com/2014/01/bap-to-make-their-korean-comeback-in.htmlNote: Ang mga salita sa pagitan ng [ ] ay ang mga komentaryo (caption)

Himchan: Masusurpresa kayo.

Jongup: Mukhang mas maayos pa kesa sa kama sa bahay.

Jongup: Papakilala ko ang aking kaibigan. [Pinapakilala ang kaniyang kaibigan] Ipapakilala ko siya kasama ni Daehyun hyung.
Daehyun: Sino ito?
Jongup: Come on!
Daehyun: Napapaisip ako.
Jongup: Jason. [T/N: di malinaw kung sinabi niyang Jason o Jameson]
Daehyun: Uh… oh! Jason! Oh! [ughh ㅠㅠㅠㅠ Ang espesyal kong kaibigan] Jason, patawad.

[#nahihiya #nahihiya]

Zelo: Ang konsepto ng album ay, sa nakikita niyo, tulad ni Youngjae hyung, ay naka-itim mula ulo hanggang paa. Ang anyo ng isang aktor.
Youngjae: Chu~

Zelo: Ang B ng B.A.P ay nandito
[Sa B.A.P, si Bang Yongguk ang nakaatas sa titik B]

Zelo: Ano ito? Bakit lahat may isang kamay sa kanilang tiyan?
Himchan: Hindi, di mo na kailangang gawin iyan.

© BAPYESSIR.COM #Bernz (Filipino)

No comments:

Post a Comment