B.A.P trên MBC Show Champion (Backstage)

Translator: Trang
Original post: http://www.bapyessir.com/2014/02/bap-on-mbc-show-champion-140212.html


Chú thích: cúi chào
Hey che mặt rồi ~
Ack! Zelo?!

BAP là trở lại với album mới với bài hát chủ đề <1004>
Tất cả: Xin chào, chúng tôi B.A.P Yes sir!
HC: Đã 6 tháng trôi qua rồi? Hoặc 7 tháng?
DH: Đúng vậy.
HC: Lần này chúng tôi quay lại với phong cách gọn gàng và chỉn chu hơn. Chúng tôi trở lại với cảm giác dandy
YG: Dandy sexy!
Chú thích: BAP trở lại với album cùng ca khúc chính <1004>
JU: Vũ đạo chính của 1004 là... điệu nhảy Asenssion
DH & HC: Các tầng.
DH: 5, 6, 7, 8. * Hát * 1004
Chú thích: Daehyun đã bắt đầu ca hát
Chú thích: Các trợ lý bản demo nhảy tùy hứng..
Chú thích: Đó chỉ là thử thôi! Điệu nhảy thực tế trong vài giây ngắn.
HC: Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ. Xin đừng cap lại màn hình của chúng tôi
Chú thích: Tuy nhiên.. Tất cả mọi người đều đã sẵn sàng screencap chứ?
YG: Album đầy đủ đầu tiên của chúng tôi "First Sensibility” với bài hát <1004>. Hãy ủng hộ nó! Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trở thành BAP không ngừng phát triển và làm việc chăm chỉ! Chúng tôi là B
B.A.P: A.P Yes sir!
YJ: Đây là Show
B.A.P: Champion!
HC: Hãy
YJ: Xem
B.A.P: ngay!

© BAPsubbers | bapyessir.com #Trang (Viet)

No comments:

Post a Comment