BAP sa MBC Show Champion (Backstage)

Translator: Eiriel
Original post: http://www.bapyessir.com/2014/02/bap-on-mbc-show-champion-140212.html


Zelo: *Bow*
Caption(Zelo): Hey! Nasisilawan ako!
Caption: Sino itong lalake na nasisilawan ng ilaw? Ah! Si Zelo!
Caption: Bumalik ang BAP kasama ang kanilang pangunang album Title Track <1004>! Ang slogan na alam natin…
BAP: Hello, Kami ang BAP, Yes Sir! Masaya kaming makilala kayo!
Himchan: 6 buwan na ba? O 7 buwan?
Daehyun: Tama.
Himchan: Mas maayos at mas pino. Bumalik kaming mat dandy feel sa amin.
Daehyun: Dandy sexy!

Caption: Bumalik ang BAP kasama ang kanilang pangunang album Title Track <1004>
Jongup: Ang main choreography ng Angel ay ang Ascension dance.
Daehyun: Yoon ang pagluksohan.
Himchan: Yoon ang salimbay taas.
Daehyun: 5,6,7,8 “Ikaw ang dahilan kung bakit ako ay buhay…”
Caption: Kumanta na ka agad si Daehyun…Demo assistants ay nag tatalon. Taster lang ito! Mamayan yung totoong dance…
Himchan: Meron akong isang request. Huwag ninyo kaming i-screen capture kung maari lang.
Caption: Pero…na i-screen capture ninyo?

Yongguk: Ang una naming album ‘First Sensibility’ kasama ang Title Track <1004>! Sana mahalin ninyo ito! Lagi kaming magsusumikap para maging BAP kaming lagi nag de-develop at magsusumikap! Paki-asikasuhan ninyo kami! Ito ang BAP, Yes Sir!
Daehyun: Salamat!
Youngjae: Ito ang Show~
Caption: Oh! Nag MC mode Yoo…
BAP: Champion!
Himchan: Tara!
Youngjae: Tingnan!
Himchan: Natin ngayon!

© BAPsubbers | bapyessir.com #Eiriel (Filipino)

No comments:

Post a Comment