B.A.P "Check On" letra

Translator: Jireh
Original post: http://www.bapyessir.com/2014/01/bap-to-make-their-korean-comeback-in.htmlA -yo Wassup Ano ang maganda Ano ang maganda
(A -yo Wassup Wassup)
Isang J-DAWOON Track
(Ano ang pakiramdam, kunin natin)
Ang lahat ay nakahanda na, check on
Nakabihis na ako mula ulo hanggang paa
Gawin na natin ito, gawin ito, gawin ulit
Gawin ito. Gawin ito. Gawin ulit.

Ang lahat ay nakahanda na, check on
Alam mong kailangan nating kailangan mag Check on
Let’s do it. do it. do it again
Gawin na natin ito, gawin ito, gawin ulit

Palagi, mayroon akong perpektong swag
Bakit ako uurong? Nagbalik na ulit kami
Hahakbang ulit kami sa itaas ng entablado
Rap man yan o sayaw
Manatiling nakatapag sa accelerator
Di ko alam kung ano ang pagkabigo
Di pa ako nakaranas non kaya walang pag-ahon
Ang B.A.P na patuloy na gumagalaw nang mayroong ambisyon ay sariwa
Hindi kami tumitigil parang ang tuktok ng Inception
Pero hindi ito isang panaginip, ito ay realidad

Let’s rock
Ang lahat ay nagtutulakan para makita ako, domino
Tama
Nagsimula na,
We’re rockin rockin rockin
Let’s rock
Saan man ako pumunta, nagiging entablado
Tama
Hindi kami tumitigil
We’re poppin poppin poppin

Ang lahat ay nakahanda na, check on
Nakabihis na ako mula ulo hanggang paa
Tanggalin ang dumi sa aking mga balikat
Sa bawat hakbang, turn it all up

Ang lahat ay nakahanda na, check on
Alam mong kailangan nating kailangan mag Check on
Itaas at ibaba ang ulo
Itaas ang inyong mga kamay

Sa aking mga kapatid Check on
Sa aking mga babae Check on
Alam mo kung ano to?
We hot hot hot

Sa aking mga kapatid Check on
Sa aking mga babae Check on
Alam mo kung ano to?
We hot hot hot

Ano ang maganda sa aking mga sapatos
Ang hot ay nasa dulo ng gabi
Ang mahalagang bagay ay nasa aking mga bisig
Ito ang aking rule, aking sariling swagger
Ang mga babaeng artista na hindi naman ganon ka-espesyal ay tinatawag ako
Hindi ako interesado sa mga babae iyon, 100%
Ang aking mikropono ay pang buong mundo
Hindi ako pwedeng ikumpara sa inyong lahat, Gusto, gusto ko iyan

Let’s rock
Lahat kayo, ilawan niyo na iyan
Ang mga flash light ay nakatutok na sa direksyon ko
Tama
Kung nasaan ka man
We’re rockin rockin rockin
Let’s rock
Palaging oras ng pag-party
Pagkatiwalaan mo lang ako 24/7

Tama
Ang lahat ay pinagkakatiwalaan ako
We’re poppin poppin poppin

Ang lahat ay handa na, check on
Nakabihis na ako mula ulo hanggang paa
Tinanggal na ang mga dumi sa aking balikat
Sa bawat hakbang , turn it all up

Ang lahat ay nakahanda na, check on
Alam mong kailangan nating kailangan mag Check on
Itaas at ibaba ang ulo
Itaas ang inyong mga kamay

Sa aking mga kapatid Check on
Sa aking mga babae Check on
Alam mo kung ano to?
We hot hot hot

Sa aking mga kapatid Check on
Sa aking mga babae Check on
Alam mo kung ano to?
We hot hot hot

© BAPYESSIR.COM #Jireh (Filipino)

No comments:

Post a Comment