Ang pag gagawa ng MV para sa 1004 ng BAP

Translator: Eiriel
Original post: http://www.bapyessir.com/2014/01/bap-to-make-their-korean-comeback-in.htmlMusica sa background: 1004 - BAP
[Ang caption ay nagsisimula sa 1:45]
Ang pader na winarak ni Jongup.
Nadidinig mo ba?
Ang basa na tissue sa luha ni Daehyun
Ang labi ni Zelo ay nakapilipit sa lamig ng panahon.
V (peace sign)
V (peace sign)
Ang larawan ni Himchan ay laging umiiba
Filming~ Tapos na!
Nagtrabaho ka nang husto!

© BAPYESSIR.COM #Eiriel (Filipino)

No comments:

Post a Comment