1004 MV Making --- Reporter Jung

Translator: Jireh
Original post: http://www.bapyessir.com/2014/02/bap-glance-star-interview.html(Caption: Daehyun || 22 taong gulang, lead vocal, tagapag-ulat)


DH: Hi sa inyong lahat! Bumabati na naman ako sa inyo ng ganito ngayon. Ako si Jung Daehyun, ang tagapagbalita sa B.A.P News. Hindi ko alam na gagawin ko ito ulit ngayon dito.


DH: Ito ang lugar kung saan nagfifilm ang lahat ng mga miyembro. Ito ang mga librong binabasa ko madalas.


DH: Hi, usa. Oy, usa.


DH: Naglalaro ako ng ganito sa sarili ko. Talagang bored ako at wala akong magawa.


DH: Ano ang ginagawa ko ngayon?


DH: Oh tapos na siya. Kakapanayamin ko siya. Sa wakas.


DH: Narinig mo ba iyon?


YJ: Nagtrabaho ako ng mabuti.


DH: Balita ko may pinasabog kang salamin.


YJ: Salamin.


DH: Oo.


YJ: Hindi siya pagsabog ng salamit, binasag ko lang ung salamin.


DH: Ah binabasag mo?


YJ: Nang nag grrr pusik (sound effects), ung salamin magkakaroon ng "bang" sound effect.


DH: Paano? Paano?


YJ: Sabog!


DH: Ito ang lugar kung saan nagfifilm si Youngjae. Ang astig. Paano ka nagfilm? Eh kakapunta ko lang doon at nabunggo sa isang salamin.


YJ: Talagang nag-aalala ako at yun ang pinag-aalala ko.


DH: Ah yun ba yun?


DH: Hi sa lahat. Ngayon ang ikalawang araw ng MV Filming at ako ang tagapagbalita ng B.A.P NEWS, Jung Daehyun. Ngayon, kapapanayamin ko naman si...Oh?!


HC: Ngayon, una, First Sensibility.


DH: Oh, maganda ang pagkasabi mo, ulitin mo nga ulit.


HC: Hmm. Ito ay 1004, ang MV Scene ng title song.


DH: At ung suot mo ay napaka-stylish.


HC: Oo.


DH: Ngayon naman lahat ay manly at may pagka-dandy sexy?


HC: Dandy Sexy~


DH: Hi


ZL: Hello.


DH: Ano ang konsepto ngayong araw? Ang konsepto ng buhok.


ZL: Ang konsepto ng buhok ay, repolyo. Mula sa pag-ani ng repolyo, ung kulay ay napaka-kakaiba diba? Mutation na Repolyo.


DH: Ah, isa yang mutation na repolyo?


ZL: Oo.


DH: Ah, si Zelo na mayroong konsepto ng repolyo. Oh, napakahaba, taas. Ipakita mo sa akin ang paglalakad mo, ung paglalakad.


DH: Hey, Jongup.


JU: Ako ang bagong direktor.


DH: Ah director Jongup.


JU: Ano?


DH: Pwede niyo bang ipakita sa akin ang lugar kung saan ka nagfifilm.


JU: Filming?


DH: Oo, naiintriga ako.  


JU: Ah hindi ko kayang gawin.


DH: Ipakita mo sa akin kahit isang beses lang.


JU: Magaling.


DH: Oh un na un?


JU: Oo.


ZL: Nakita mo na ba ang tuktok ng ulo ni Jongup hyung. Ah.


JU: Ah no, ung ulo ko. Totoo ung pader.


ZL: Ah talaga? Hahawakan ko nga.


JU: Isa siyang tunay na pader kaya...


ZL: Oh bakit may crack?


JU: Kapag nasira ang pader, karaniwan gumagawa lang ng kaunting crack at parang ipinapakita ang pagkasira. Pero sinabi nila na sirain ito talaga. Kaya mageensayo ako ng maigi dahil hindi ako sigurado kung magagawa ko ito ng maayos.


DH: Oh ang lugar kung saan sumasayaw. Bukas na. Wow. Ang galing.


ZL: Ako si Zelo na ngayon ay nasa eksena.


DH: Okay magsimula tayo sa pakikipagpanayam. Pumili ka ng isa sa kanila para kapanayamin.


ZL: Ang anggulo ng binti ay napakaganda. Paano ba natin masasabi ang tungkol sa anggulong ito?


DH: Anong anggulo yan?


ZL: Para siyang braso ng scorpion (alakdan).


DH: Braso.


ZL: Ang braso ng scorpion (alakdan) ay parang ganito.


DH: Hindi ba buntot ng scorpion?


ZL: Braso, braso. Braso ng scorpion.


DH: Ah braso ng scorpion?


ZL: Parang ganito. Nagkaroon ako ng scorpion so I know.


DH: Oh humiga siya.


ZL: Oh ito, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin?


DH: Kapanayamin mo siya.


DH: Ngayon magshushoot na rin ako. Stand by, standby. Naka stand by na tayo. Ano na ang nararamdaman mo ngayon? Mabilis mong ipakita ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng iyong katawan.

© tsfamily | bapyessir.com #Jireh (Filipino)

No comments:

Post a Comment