Pagbati ng B.A.P ng Manigong Bagong Taon

Translator: Bernz
Original post: http://www.bapyessirfansite.com/2014/01/bap-happy-new-year-2014-greeting.htmlB.A.P: Hi, kami ang B.A.P yes sir! Kinagagalak naming makita kayo~

Yongguk: 2014 na!

Daehyun: Binabati namin kayo ng Manigong Bagong Taon!

Himchan: Ang 2014 ay taon ng kabayo. May dalawang tao na sinilang ang taon ng kabayo sa aming grupo. Ang B.A.P ay magsusumikap tulad mga kabayo.

Daehyun: Sa 2014, laging magpapasigla ang B.A.P para ang aming mga BABYz nang magkaroon sila ng masasaya at magagandang panahon.

Youngjae: Para ipakita ang mas magandang aspeto sa 2014, ang B.A.P ay nagsusumikap at nagbabago kaya sana ay abangan niyo ito.

Yongguk: At ang 2014 ay taon ng puting kabayo, kaya malaki ang pag-asa ko sa bagong album kaya sana ay abangan niyo ito.

Himchan: Tutuparin ng B.A.P ang mga inaasahan.

Jongup: Sana may makamit na bagong layunin ang BABYz sa 2014

Zelo: BABYz, Manigong Bagong Taon~

B.A.P: Kami ang B.A.P yes sir~!

Daehyun: Manigong Bagong Taon!

© bapyessir.com #Bernz (Filipino)

No comments:

Post a Comment