Ủng hộ B.A.P: Cách bầu chọn và các giải thưởng

Translator: Trang
Original post: 


Hey Baby! Gần đây B.A.P có mặt tại một vài hàng mục bầu chọn giải thưởng, và việc chúng ta thể hiện sức mạnh và đưa các chàng trai của mình lên đỉnh cao là vô cùng quan trọng! Bầu chọn không mất nhiều thời gian nhưng nó lại tạo nên những khác biệt lớn, nên hãy đóng góp nhiều hết sức bạn có thể :) #sammy
Có 5 cách đơn giản giúp ủng hộ B.A.P qua đợt bầu chọn tháng 12 này:

[QUAN TRỌNG] ** SBS MTV Best of the Best  

Hãy tham gia nhiều nhất có thể! Họ đang làm rất tốt qua trang FB của SBS MTV, nhưng hãy đưa lượng vote của họ trên homepage SBS MTV tăng lên! B.A.P đang ở vị trí thứ 5 (lúc 10/12).
 

[QUAN TRỌNG] ** One Shot được đề cử cho Seoul Music Award lần thứ 23

Đề cử này VÔ CÙNG quan trọng, thậm chí Tsfanmanager còn tweet về nó! Hãy bầu chọn 10 lần/ngày. B.A.P đang ở vị trí thứ 8 (lúc 10/12).* SBS PopAsia: B.A.P cho nhóm nhạc nam hay nhất & Bài hát của năm

Bầu chọn bằng twitter của bạn, điền form cho Bài hát của năm. B.A.P đang ở vị trí thứ 2 (lúc 10/12)
Allkpop Rising Star 


Bầu chọn hàng ngày nhiều nhất có thể! Việc bầu chọn là không giới hạn, nên hãy chắc chắn refresh khi bạn xong và lặp lại!


Idol Solar System on Mwave


Babys đã làm rất tốt sẵn trong đây, nên hãy giữ vững nó đến ngày 16!

[ĐÓNG]

Korean Wave Indonesia 

Cùng nhau chúng ta có thể đưa B.A.P tới  VICTORY!!!

© bapyessir.com #Trang (Viet)

No comments:

Post a Comment