Di na inereng porsyon ng B.A.P sa zip-FM “DIG IT! DIG IT!” (131214)

Translator: Bernz
Original post: http://www.bapyessirfansite.com/2013/12/bap-on-zip-fm-dig-it-dig-it-131214.html


©kimxiah2

**Note: Karamihan sa mga parte ng mga MC ay pinutol dahil madami silang sinabi, at di na pinahiwalay ang bawat sinabi ng mga MC para hindi na paligoy-ligoy pa, patawad ^^

MC: May pagkakaiba ba ang pakiramdam niyo sa "Warrior" mula sa inyong Koryanong debut kumpra sa inyong Hapon na debut?
Himchan: Iyon ang aming debut song, kaya parehas ng pakiramdam.
Youngjae: Parehas ang pakiramdam kaya…
MC: Ito ang nagmarka ng simula ng maraming bagay.
Youngjae: Dahil iyon ang pinaka "mala-B.A.P" na kanta. Gusto naming sobrang mapakinggan ito ng lahat.
MC: Para sa inyong Koryanong debut, lahat kayo ay blonde, tama?!
B.A.P: (tawa).
MC: Kapag nag-debut, karamihan sa mga artista ng Kpop ay sinusubukang paangatin ang bawat miyembro, pero parang gusto niyo na maalala kayo ng mga tao bilang isang grupo, tama ba ito?
Himchan: Sa panahon na iyon di talaga namin alam pero... di ko na gustong gawin iyon ulit!
Youngjae: Sa panahon na iyon, iyon ay para makilala ng mga tao ang B.A.P kesa sa indibiduwal na miyembro.
MC: Sa mga grupo ng kpop, parang ang bawat miyembro ay maingat na binuo, tama? Ang bawat miyembro ay may tiyak na papel. Mayroon ba na ang papel ay pagalitan ang iba (sa B.A.P)?
Youngjae: Gustong magsalita ni Zelo tungkol dito.
Zelo: (sa pamamagitan ng taga-salin) sa tingin ko may mga pagkakataong nagkakamali kami at natural lang na "mapagalitan" dito. Responsable ang mga mas nakakatandang miyembro, lalo na si Yongguk na responsable para sa amin.
MC: Oooh, e di ang mga mas nakakatandang miyembro ay responable. May mga pagkakataang na (mga grupo) ay ikinukumpara sa pamilya, na may mga nanay at mga tatay. Sino ang tatay (sa B.A.P)?
Daehyun: Yongguk
MC: At ang nanay?
Daehyun/iba pang miyembro: Himchan
MC: Kuya?
Youngjae: Ang kuya ay si…
Himchan: Kuya?!
Daehyun: (Ako) ay may pagka isip-bata kaya ako. (tawa)
MC: Kaya ikaw ang kuya?
Daehyun: I'm the brother.
MC: Okey kaya ang mga bunso ay… itong dalawang huli?
Youngjae: Aming nakakabatang miyembro (Jongup at Zelo)
MC: Bunsong kapatid, bunsong kapatid. Paano si Youngjae?
Himchan: Ate.
Lahat: (tawa)
Youngjae: Ate (paulit-ulit na sinasabi ^^).
MC: Oh dahil kasi mahal ka nilang lahat!
Youngjae: Ate… O sige.
Himchan: Biro lang, biro lang!
Youngjae: Ate. Di ko makalimutan ito.
MC: Parang nakikita namin ang lahat ng ito, at parang bagay sa inyo.
Youngjae: Bakit?!
MC: Parang napaka-kaakit-akit ninyo!
Himchan: Toshio! Kamukha mo si Toshio!
Daehyun: Toshio?!
Youngjae: Toshio.
Isa sa kanila (parang si Youngjae/Daehyun): Ingles? (sa Nihongo katunog niya ang salita para sa pelikula) Pelikula? (tinatama nila ang isa't-isa)
Himchan: Pangunahing tauhan sa pelikula! (ginaya ang nakakatakot na ingay sa Ju-on)
Daehyun: AH! Ju-on! Iyong Hapon
MC: Ju-on? Ju-on? Ah JU-ON!
Himchan: Toshio
MC: Kamukha niya si Toshio mula sa pelikulang Ju-on!?
Daehyun: Obeke. …Obake (sinabi niya ang salitang "multo" na mali sa una pero nasabi niya ito ng tama sa sunod na pagkakataon ^^).
MC: Obake! Obake!
Youngjae: Di ba nakakatakot iyon?
MC: Di nakakatakot! Kung marikit na multo tulad nito, okey lang.
Daehyun: (tawa)
Youngjae: Di nakakatakot.
Himchan: Ate.
Daehyun: Okey ‘to, okey ‘to.
MC: Nakikita ko, kaya tawagin ka naming Toshio? Magagalit ka! O sige salamat sa pakikipag-usap sa amin. Salamat!
Daehyun at Youngjae: Salamat.

[Pagtapos ng parte ng panayam na di inere] Ang mga MC ay namangha na alam ng B.A.P ang tungkol kay Toshio at Ju-on, kahit na sinabi nila na ang buhok ni Youngjae ay itim at hawig ng kay Toshio pero siya ay kaakit-akit. Sinabi rin nila na ang Nihongo nila ay magaling at tumawa sa katotohanang ayaw na ang B.A.P maging blonde ulit.

© bapyessir.com #Nicole (English) | bapyessir.com #Bernz (Filipino)

No comments:

Post a Comment